Mattheus Tuin Barbecue

Op zondag 1 september, aansluitend aan de startviering, luiden we het nieuwe kerkelijk jaar feestelijk in met een tuinbarbecue. Als geloofsgenoot, bezoeker of geïnteresseerde, bent u van harte welkom. Omdat we een en ander goed willen voorbereiden, horen we graag of u erbij bent. Ga daarom naar onze speciale pagina om u op te geven. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Opgeven kan tot en met zondag 25 augustus.