Mattheus Caritas Fonds

Het Mattheus Caritas Fonds (MCF) is een initiatief van de Mattheus Kerkgemeenschap Zaanstreek. Het MCF heeft zich tot doel gesteld hulp aan mensen te bieden, hulp die nodig is en niet door bestaande instellingen verstrekt wordt. Voor deze groep komt het Mattheus Caritas Fonds in actie.

Raad en daad
Het MFC bestaat uit een enthousiaste groep mensen: een stuurgroep die de aanvragen beoordeelt en een werkveldgroep, die aanvragen in praktische zin uitvoert. In principe wordt de hulp eenmalig verleend. Dat kan plaats vinden in de vorm van materiële zaken, zoals de aanschaf van huisraad, fietsen die nodig zijn om naar school te gaan, een dagje uit, een schoolreisje of zwemles. Om een goed inzicht in de hulpbehoefte te ontwikkelen wil het MCF stap voor stap groeien. Hiervoor kijken wij welke hulp nodig is en hoe we dat kunnen uitvoeren. De stuurgroep heeft hiervoor onder andere contact met het Sociale Wijkteam, met scholen en andere instellingen. De zorg gaat uit naar directe noden met een focus op de inwoners van de Zaanstreek . Aanvragen voor hulp kunt u sturen naar: caritas@mattheuskerk.nl. Uiteraard wordt uw aanvraag uiterst zorgvuldig en discreet behandeld.

Steun het Fonds
Het fonds heeft een financiële buffer opgebouwd uit individuele schenkingen en opbrengsten uit daarvoor georganiseerde activiteiten. Als u het fonds wilt steunen kunt u uw bijdrage over maken op NL42 RABO 0315 1748 03 ten name van Mattheus Caritas Fonds. Het Caritas Fonds heeft een ANBI-status. Kijk hier voor het financiële verslag van afgelopen boekjaar.