Privacy statement

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat hebben we beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (na gebruik contactformulier)
 • E-mailadres (na gebruik contactformulier)
 • Naam, emailadres, telefoonnummer (na gebruik aanmeldingsformulier Vierhuizen)
 • Verklaring gezondheid met betrekking tot corona en het bezoeken van de kerk voor het Vierhuis
 • Gegevens over uw surfgedrag (Google Analytics)
 • Naam en bankrekeningnummer voor de kwartaalbijdrage voor diegenen die zich via een machtiging voor automatische incasso hebben aangemeld

De gegevens die Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Mailchimp: de nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Hostnet: de e-mail van Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet
 • Penningmeester: voor het verwerken van automatische incasso’s wordt gebruik gemaakt van naam en bankrekeningnr. van desbetreffende personen. Deze gegevesn zijn opgeslagen op een lokale server, die voorzien is van toegangcode up to date beveiligingsprogrammatuur
 • Rabobank: de automatische incasso worden verzonden vanuit het Internet bankierenpakket van de Rabobank. De gegevens zijn opgeslagen op de server van de Rabobank

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het innen van de automatische incasso voor kerkbijdragen, indien u daartoe opdracht heeft gegeven
 • Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbieden van informatie af te stemmen op uw voorkeuren. (Google Analytics)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven in casu Facebook, Google en YouTube.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw nieuwsbriefaccount. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@mattheuskerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op uw verzoek reageren. Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@mattheuskerk.nl

Contactgegevens

Mattheuskerk.nl, p.a. Badhuisstraat 2, 1531 CA Wormer, Zaandam, +31 (0)75 642 69 22