Het IDB stopt

Eind 2017 heeft het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad  Zaanstreek / Waterland (IDB) in een vergadering met de deelnemende kerkgenootschappen en besturen van diaconieën en caritasinstellingen (PCI’s) besloten tot opheffing van het IDB. Na afwikkeling van een groot aantal zaken Read More …