Financiële verslagen

ANBI/RSIN

Onze stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw donaties of giften lopend via ons bankrekeningnummer aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte. In het kader van onze ANBI-status zijn wij verplicht jaarlijks inzicht te verschaffen in de financiële situatie. Het verslag over afgelopen jaar kunt u hieronder vinden. Ons RSIN kenmerk is 8563.04.906. 

2018

2019

2020

ANBI verslag Mattheus Kerkgemeenschap 2020

ANBI verslag Mattheus Caritas Fonds 2020

2021

ANBI verslag Mattheus Kerkgemeenschap 2021