Financiële verslagen

ANBI/RSIN

Onze stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw donaties of giften lopend via ons bankrekeningnummer aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte. In het kader van onze ANBI-status zijn wij verplicht jaarlijks inzicht te verschaffen in de financiële situatie. Het verslag over afgelopen jaar kunt u hieronder vinden. Ons RSIN kenmerk is 8563.04.906. 

2020

ANBI verslag Mattheus Kerkgemeenschap 2020

ANBI verslag Mattheus Caritas Fonds 2020

2021

ANBI verslag Mattheus Kerkgemeenschap 2021

2022

ANBI verslag Mattheus Kerkgemeenschap 2022

2023

ANBI verslag Mattheus Kerkgemeenschap 2023