Vierhuis & Leerhuis

In de Mattheuskerk zijn wekelijks bijeenkomsten op het Papenpad 13 in Zaandam. Dat is het Vierhuis en het Leerhuis. In het Vierhuis gaat een pastoraal werker voor samen met een assistent(e). Voorafgaand aan de viering kunt u in het aandachtsboek op de tafel voor in de kerk, aangeven naar wie uw intentie(s) uitgaan. Deze worden aan het begin van de viering voorgelezen. De viering gaat uit van een thema met een lezing, verkondiging. Er is tijd en stilte voor gebed en de liedjes worden in het liturgisch thema ingepast. Met de dienst van de tafel wordt brood en wijn gedeeld. Na de viering is er gelegenheid om na te praten. Het Vierhuis begint om 10 uur. Kijk voor de data van het Vierhuis rechts op dit scherm.

Het Leerhuis gaat uit van een groepsgesprek aan de hand van een thema. Dat thema wordt van tevoren bekend gemaakt. U kunt meedoen aan de discussie, maar het staat u ook vrij te luisteren. In onze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer het Leerhuis gehouden wordt.

Om het Vier- en Leerhuis in de Mattheus mogelijk te maken zijn er een aantal werkgroepen actief:

De Vierengroep is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de liturgie met thema, lezing en liedjes, het maken van het boekje in Word. Elk Vierhuis wordt steeds door drie mensen voorbereid en onderling worden de taken verdeeld. In de voorbereidingsgroep zit de voorganger, de assistent en een meedenker.

De Lerengroep is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en inhoud geven aan de leerhuizen in de kring, maar ook onderweg (bezoek bijbels museum, Joods historisch museum etc.). 
De Vierengroep en de Lerengroep functioneren onder de naam LeVie.

De Dienengroep is verantwoordelijk voor het organiseren en invullen van kerst-, kaartacties en andere goede doelen en evenementen zowel intern (bloemetje) als extern (buurt, vluchtelingen). De eerste uitdaging is de “ontmoetingsdag op 4 september”. De dienengroep werkt voorlopig op projectbasis, maar zij kunnen zelf hier verder een structurele activiteitengroep van ontwikkelen.

De CoKo bestaat uit mensen die voor, tijdens en na het Vier- en Leerhuis de handen uit de mouwen te steken. Op de zondag van het Vierhuis staan zij om 09.30 uur paraat Ze zijn verantwoordelijk voor het openen (en sluiten) van de kerk en het klaarzetten (en opruimen) van stoelen en geluidsinstallatie etc. Verder zorgen ze voor het zetten van koffie en thee, meehelpen klaarzetten, inschenken, afwassen en opruimen en catering.