Caritas

Zoals eerder aangekondigd hebben we besloten een Caritasfonds op te richten. Dat fonds heeft nu ook een eigen bankrekeningnummer, waarop u uw bijdrage kan storten. Gelden hierop zullen aangewend worden om mensen die directe hulp nodig hebben. Dat kan zijn in goederen, kleding en eten. Help ons mee met uw donatie voor het Mattheuskerk Caritas Fonds. Het rekening nummer is NL 42 RABO 0315 1748 03 t.n.v. Kerkgem. Mattheuskerk Caritas.

csm_caritas_fonds_head_723a901515