Collecte voor Stichting Peduli Anak (Lombok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De collecte van zondag 12 augustus hebben wij de collecte bestemd voor Peduli Anak. Peduli Anak Foundation helpt zo’n 80 kansarme kinderen in Indonesië door middel van gezinsgerichte woonzorg, onderwijs, familiezorg, medische behandeling en juridische ondersteuning. Door de reeks aan aardbevingen zijn alle huizen en de school van de stichting verwoest. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. De kinderen verblijven inmiddels in tenten op een basketbalveld, waar zij veilig zijn. Hulp komt goed op gang. Herstel van de woningen is helaas niet meer mogelijk. De schoolgebouwen kunnen nog gerepareerd worden. De verzekering dekt de helft van het benodigde geld voor wederopbouw. Het overige geld moet via fondswerving worden opgebracht. Vanuit Mattheus Charitas Fonds verdubbelen wij de prachtige collecte opbrengst van € 250,-. We kregen direct al een reactie van de stichting terug: “Wat fantastisch dat jullie aan ons denken en ons willen helpen. En prachtig dat u binnen 2 jaar al zoveel heeft opgebouwd als kerkgemeenschap. Uw bijdrage zal voor 100% besteed worden aan de opbouw van Peduli Anak. Wij biljven ook graag met jullie in contact. Via onze Facebook pagina kunt u op de hoogte blijven van de herbouw van de woonhuizen en het welzijn van de kinderen.