Nieuw: Het Mattheus Podium

Na een paar proefsessies in 2023 is het Mattheus Podium in 2024 definitief toegevoegd aan
de agenda van de Mattheus Kerkgemeenschap. Ongeveer eenmaal per maand zal er op
zondagochtend in plaats van Viering een Mattheus Podium georganiseerd worden.

De activiteiten op deze ochtend zullen variëren. De ene maand bent u welkom bij een
miniconcert, een volgende keer presenteren wij u een spreker die naar onze mening een
boeiend verhaal te vertellen heeft. Ook de Dienengroep van onze gemeenschap neemt af en
toe een ochtend voor haar rekening. Zij houden zich bezig met het organiseren van creatieve
activiteiten, spelletjes en andere gezellige bijeenkomsten waarachter vaak een goed doel
schuilt.

Het eerste Mattheus Podium van 2024 vond plaats op 7 januari 2024. Onze huispianist Ruud
Luttikhuizen verzorgde toen samen met Maria Milstein, bewoner en beheerder van de
Muziekhaven een bijzonder Nieuwjaarsconcert.

De data in de eerste helft van 2024 zijn:
04 februari
24 maart
14 april
26 mei
21 juli

Op deze website, in onze nieuwsbrief en in de lokale pers zullen wij de geplande activiteiten
aankondigen en nader toelichten.

Door middel van het Mattheus Podium wil onze gemeenschap zich graag naar buiten richten.
Dat betekent dat ook mensen van buiten de Mattheus van harte zijn uitgenodigd!
Voor alle Mattheuspodia kunt u zich via het aanmeldformulier opgeven op de homepage op onze website.

Voor meer informatie kunt mailen naar mattheuspodium@mattheuskerk.nl
We hopen u te zien bij een van de Mattheuspodia!