Leerhuis over de Joodse oorsprong van Pinksteren

Een leerhuisonderwerp dat veel mensen aansprak, zo bleek zondag 28 mei. Ondanks het prachtige weer kwamen achttien Mattheusgangers naar het Papenpad om te horen wat Annet Betsalel te vertellen had. En dat was nogal wat!

Annet begon met een korte introductie van zichzelf. Ze preekt regelmatig in de synagoge in Bussum en is bekend in de Zaanstreek door de werkgroep Jodendom, Christendom, Islam. De verhalen gingen alle kanten op, van koken volgens de joodse regels tot de Tweede Wereldoorlog, van Carry van Bruggen tot de Naarder Vesting. Regelmatig werd het verhaal van Annet onderbroken met verhelderende vragen, maar ook met eigen verhalen en ervaringen van de aanwezigen.

Het thema van deze middag werd natuurlijk uitgebreid toegelicht. In het verleden zijn de feestdagen van de christelijke en de joodse kerk min of meer gesynchroniseerd. Daardoor vallen onder andere Pasen en Pesach op dezelfde dag en dat geldt ook voor Pinksteren en het Wekenfeest (Sjavoeot). Met Pesach vieren de joden de uittocht uit Egypte, uit de slavernij. Tijdens Sjavoeot wordt de bekendmaking van de wetten (de Thora, de Tien geboden) op de berg Sinaï gevierd. Ook is dit het moment voor de viering van het eerste oogstfeest (het eerste koren is in het Midden-Oosten natuurlijk veel eerder rijp dan in Nederland) en het is ook het feest van de eerstelingen: de eerste bloemen, eerste vruchten. Tegenwoordig zie je dan ook optochten van kinderen met bloemenkransen. De zeven weken tussen Pesach en Sjavoeot worden geteld met emmers koren, de zgn. omertelling.

Terloops merkte Annet ook op dat de broodjes ham en kaas keurig op aparte tafels stonden.

En dat zijn nog maar enkele van de onderwerpen die langskwamen. We begonnen rond kwart over één (door de file) en het liep al tegen drie uur toen we weer naar huis gingen. Weer een hoop nieuwe dingen gehoord deze middag!