Loop mee in de Walk for Peace

In het kader van de Vredesweek organiseert de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek op 15 september een ‘Walk of Peace’.Deze wordt gehouden in Assendelft, in samenwerking met de kerken in Assendelft en de stichting  Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft. Met deze activiteit zet de stichting de traditie voort van de opgeheven werkgroep Jodendom, Christendom en Islam, die vele jaren lang een interreligieuze activiteit in de vredesweek organiseerde.

Programma:

  • 14.30 uur verzamelen bij OBS De Delta, Kreekrijklaan 4, Assendelft.
  • 14.40 uur vertrek van de deelnemers.
  • 15.10 aankomst bij de kerk van de St. Petrusparochie, Snuiverstraat 2, 1561 HD. Invulling van kort programma i.s.m. de Raad van Kerken Krommenie-Assendelft. Bij voorbeeld in deze kerk het interreligieuze vredesgebed houden
  • 15.30 uur vervolg van de wandeling.
  • 16.00 uur terugkeer bij OBS De Delta. Afsluitend programma i.s.m. de stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft.