Programma Vredesweek

Van 19 t/m 27 september wordt in Nederland de landelijke vredesweek gehouden. Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Vrede verbindt verschil’. De Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek is sinds 2018 een Ambassade voor Vrede, van de landelijke vredesbeweging Pax. Via bijgaande link vindt u alle informatie over de vredesweek op de website van Pax: https://www.vredesweek.nl/

Als Ambassade voor Vrede in de Zaanstreek willen wij de Vredesweek in onze stad promoten. Dit doen we vanuit de doelstelling van onze stichting, om mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaars talent en achtergrond leren waarderen, om daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen. De verbinding van mens tot mens wordt hierdoor versterkt.

Als Ambassade voor de Vrede organiseren we dit jaar de volgende activiteiten:

  • Een online vredesviering te volgen via de website en de facebookpagina van de stichting. Deelnemers komen uit de verschillende  religies en levensbeschouwingen, die in de stichting vertegenwoordigd zijn, zoals: de stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft, de Baha’i gemeenschap Zaanstreek, het Apostolisch Genootschap Zaandijk, de Hindoestaanse gemeenschap in de Zaanstreek, de Syrische gemeenschap in de Zaanstreek, de  Mattheüs kerkgemeenschap, de PKN kerken in de Zaanstreek. De viering is opgebouwd met teksten, gebeden en muzikale bijdragen. De viering kan vanaf de eerste dag van de Vredesweek (zaterdag 19 september) via de website https://samenbindendeprojecten.nl/ en de facebookpagina https://www.facebook.com/samenbindendeprojecten/  van de stichting worden bekeken.

    Op de website en de facebookpagina zijn ook korte persoonlijke vredesboodschappen van mensen uit de Zaanse samenleving te bekijken. Op de website en de facebookpagina vindt u ook een digitale vredesweek agenda, waarop vredesweek activiteiten in de Zaanstreek van anderen worden vermeld. Deelnemende organisaties is gevraagd om de PAX-vredesvlag op hun gebouw uit te steken.
  • Op vrijdagavond 25 september 2020 wordt een filmavond georganiseerd, waar de 2Doc-documentaire ‘Born free’ wordt vertoond. Tijdens zijn vijf jaar durende presidentschap legde Mandela de nadruk op verzoening en het bieden van hoop aan de nieuwe generatie. In de film van de Nederlandse fotografe Ilvy Njiokiktjien komen Zuid-Afrikaanse jongeren aan het woord die opgroeien in een maatschappij waar gelijkheid voor het eerst aan de basis ligt. Wat betekent het om na zoveel jaar van ongelijkheid gelijk te zijn? Born Free geeft een uniek beeld van de dromen, teleurstellingen en prestaties van deze jongeren die zich kenmerkt door een ontwapenende openheid en flexibiliteit. De film duurt 50 minuten, na de film is er gelegenheid voor onderling gesprek.

Locatie: De Ontmoeting, Parklaan 2, Zaandijk. Aanvang: 19.30 uur. De zaal is corona proof ingericht. Kosten: de bijeenkomst is gratis toegankelijk. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van een collecte bij de uitgang.