Vierhuis in de kerk

Spreekwoordelijk kun je zeggen: de kogel is door de kerk. Op zondag 30 augustus is er weer een live Vierhuis op het Papenpad. En dat wordt een bijzonder Vierhuis. Want het is in de kerk en met elkaar, het is de startviering van het jaar en tot slot, we hebben wat te vieren.

In verband met COVID-19 en de overheidsmaatregelen hiervoor, zijn er een aantal restricties voor het Vierhuis. We willen ervoor zorgen dat het zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Daarom hanteren we de volgende regels

  • de 1,5 meter afstand en entree via de tuin
  • bij binnenkomst en verlaten van de kerk het dragen van een mondkapje verplicht is (eenmaal op uw plek, mag deze af)
  • handen desinfecteren bij binnenkomst (desinfectie is aanwezig)
  • de kosters wijzen uw plek aan, volg hun aanwijzingen op
  • er geen gebruik gemaakt wordt van de garderobe. Neem uw jas mee naar uw plek
  • er geen samenzang is vanwege de aerosolen, maar wel samen bidden
  • een ingetogen vredeswens vanaf uw plek
  • brood en wijn op een verantwoorde manier gedeeld wordt
  • en is de collecte nog steeds digitaal

We zullen er zoveel mogelijk voor zorgen dat er een goede luchtcirculatie is, daarom houden we tijdens de viering de deuren open.

Het Vierhuis van 30 augustus zal muzikaal opgeluisterd worden door Ruud Luttikhuizen en Judith Petra

Mocht in de komende weken de maatregelen omtrent COVID-19 aangescherpt worden, dan zullen we deze overnemen, voor zover van toepassing.

Vooraf opgeven
Om dat de capaciteit in de kerk beperkt is, dient u zich vooraf op te geven. Op onze website hebben we hiervoor een aanmeldingspagina gemaakt. Daarop kunt u aangeven voor welk Vierhuis u zich aanmeld en met hoeveel personen u komt. Dan kunnen wij rekening houden met de kerkindeling. U ontvangt een bevestiging via de e-mail van uw deelname. Onze kerk biedt ruimte voor maximaal 40 personen. We houden rekening met het feit of u alleen komt of met uw gezin/huishouden.

Livestream van het Vierhuis
In de recent gehouden peiling hebben we gemerkt dat veel mensen nog voorzichtig zijn. Daarom hebben we ook besloten om dit Vierhuis (en de opvolgende) te live streamen. Zo kunt u thuis, of waar dan ook via YouTube het Vierhuis volgen. Ga daarvoor u al naar ons YouTube-kanaal en abonneert u zich. Zodra het Vierhuis Live gaat ontvangt u een melding op uw PC, laptop, tablet of smartphone.

Ook na 30 augustus live Vierhuis
De Vierhuizen na 30 augustus kunt u ook fysiek bijwonen. Ook deze zullen we live gaan uitzenden. Ook hiervoor geldt dat u zich vooraf moet opgeven. Dat kan via de aanmeldpagina onze website.