Zincafé over donorregistratie

Op 11 oktober (20 uur) is er weer het Zincafé Kogerkerk, een Zaans forum voor opinie en gesprek over vraagstukken op het terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Op 1 juli 2020 treedt een nieuwe wet over donorregistratie in werking. Lees meer…