Zondag 7 april lunch en stippen schilderen voor India

Op zondag 7 april gaan organiseren de D-dames een workshop stippen schilderen. Wij nodigen iedereen uit om zondag na de viering koffie te drinken in de kerk. Vanaf 12.00 uur organiseren wij een lunch en aansluitend kunt u een workshop stippen schilderen volgen. Als u aan één of beide activiteiten wilt deelnemen dan graag vóór 5 april opgeven bij Els, Annemarie of Ceciel. U kunt ook onderstaande link gebruiken, graag aangeven of u komt lunchen, stippen schilderen of aan beide activiteiten wilt deelnemen.

Het tijdstip en de kosten:

  • De lunch start rond 12.00 uur uw bijdrage in de vorm van een gift.
  • Het stippen schilderen start rond 12.30 hiervoor vragen wij een bijdragen van € 25,=.
  • Opgeven 7 april lunch en/of stippen schilderen

De opbrengst is voor The Shaka Surf Club. Dit is een stichting in India die door middel van de surf-sport vrijwilligers trekt die als tegenprestatie voor de surfen lessen, les geven op de plaatselijke school. Door de kinderen de basis computerkennis bij te brengen vergroot dit hun kansen enorm. Om dit te kunnen doen zijn lap-tops nodig. Een nieuwe lap-top kost 250,=
Robin Meulenkamp, zoon van Maaike en Harry, heeft als vrijwilliger bij de The Shaka Surf Club gewerkt. Hij vroeg ons of wij hun konden helpen. Dat doen wij graag.