Bidden voor Zaanstad

Namens Hart voor Zaanstad:

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.’ Johannes 17:21 HTB

Zaandam, 1 februari 2018

Beste mensen van de gebedsgroep,

Jaarlijks wordt er begin maart in de kerken gebeden om een zegen over ons werk gevraagd, omdat we weten dat we ook daarin van God afhankelijk zijn.

Wij vinden het geweldig bemoedigend als we dit jaar een gezamenlijke interkerkelijke gebedsbijeenkomst kunnen vieren op 11 maart met alle gebedsgroepen en andere mensen die dit met ons mee willen vieren / bidden. Want gebed is nodig voor onze samenleving en voor een goed geestelijk leven. Jezus geeft in Johannes 17 aan wat voor kracht er van onze eenheid uitgaat: ‘Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.’

Hoe kan dat er uitzien?
In eerder gehouden interkerkelijke gebedsbijeenkomsten werd door verschillende kerkelijke vertegenwoordigers voor een bepaald onderwerp gebeden afgewisseld met verstillende muziek. Na afloop een kopje koffie en informeel samenzijn. Voorbeelden van gebedsintenties waren onder meer:
het vluchtelingenprobleem, de eenheid van de kerken, Youth for Christ , de zorg voor gedetineerden, de plaatselijke overheid en het christelijk onderwijs.

Praktische informatie
Wanneer: zondag 11 maart
Waar: Paaskerk te Zaandam vanaf 19.00u

Onze vraag is nu:
– Wil jullie gebedsgroep hieraan meewerken?
– Is er een speciale intentie waarvoor jullie zouden willen bidden?
– Hebben jullie aanvullende ideeën?
Uiteraard overleggen we tevoren zodat er geen doublures ontstaan. Uitgaande van 10 meewerkende gebedsgroepen zal de dienst maximaal 5 kwartier duren.

Graag je reactie naar René Timmerman die deze bijeenkomst namens Hart voor Zaanstad coördineert.
Mogen we op verhoring van ons gebed hiervoor rekenen?

René Timmerman

M: retimpa@hotmail.com
T: 075-6227978