Con Brio 40 jaar jong

Ons koor Con Brio bestaat dit jaar 40 jaar. Een hele mijlpaal. En bijzonder dat we al zo lang met geestdrift vieringen opluisteren.

Meer dan 40 jaar geleden vroeg pastor Jan Broersen aan een aantal jongeren om in de kerstnacht te komen zingen. Dat was de aanzet om een jongeren koor te beginnen. Met een klein groepje is het begonnen, maar na verloop van tijd was het koor uitgegroeid naar meer dan 30 leden. Thans hebben we 20 koorleden en  natuurlijk de pianist. Veel van die koorleden zijn actief lid sinds de oprichting, helpen mee met de opzet van vieringen en zingen nog steeds met veel plezier. Dat gold ook voor de dirigenten als Paul de Haan, Heiko Oosterbeek, Marjo Verhaar en Gerda Vreeken.

Eigen uniek repertoire

Het repertoire is gedurende die jaren fors gegroeid waarbij vierstemmig zingen en thema’s van geloof en samenleven centraal staan. Tijdens die vier decennia zijn ca. 70 leden in wisselende perioden lid geweest. Ook hebben meerdere dirigenten Con Brio geleid waaronder Paul de Haan, Heiko Oosterbeek en Marjo Verhaar terwijl nu Ruud Luttikhuizen tekent voor directie en muziek.

Festiviteiten door de jaren heen

In de loop van de tijd hebben we heel wat koorfeesten gehad. Zoals “Wildwest feest 1990”, “Baby feest” 1992, “Tropisch feest” 1993, Zeilen op het Alkmaardermeer in 1997, “Winterfeest” 1998,  Varen en spelletjes in het Twiske 2002, Puzzeltocht Amsterdam 2004, etc. Meestal eindigden we die dag met een BBQ, heel wat jaartjes in de tuin van de pastorie. We hebben ook een paar keer meegedaan met korenfestivals o.a. in 1996 in Poeldijk. Een korendag in Wormer i.v.m. het 125 jarig bestaan van de parochie aldaar 1994 en een korendag genaamd “Bruggen Slaan” in de Jozefkerk. Daarnaast gezongen in diverse kerken in Noord-Holland. Een opvoering in de Noordse Balk van “Katootje naar de botermarkt” verkleed en wel.

We hebben ook veel gezongen bij jubilea, huwelijken, andere feestelijke gelegenheden, maar ook bij afscheid en uitvaarten en zelfs een keer op 4 of 5 mei in het gemeente huis. We hebben de musical “Je mag er zijn “ in de Jozefkerk opgevoerd. Ook vele keren gezongen in “Une Voce Particulare” als actie tijdens de Vasten.  Vaak werd het koor niet alleen ondersteund met het pianospel, maar ook met drums, dwarsfluit, trompet, viool, etc.

Interkerkelijk koor

Bijzonder is tevens dat Con Brio de verbindende schakel is tussen de St. Jozefkerk en de Mattheuskerk waardoor contact tussen mensen van de beide geloofsgemeenschappen mogelijk blijft.

Uitnodiging

Wij nodigen u uit voor een feestelijke Jubileumviering op 1e Pinksterdag, zondag 28 mei, waarin Jos Emons en Joke Enthoven voorgaan. Con Brio zal voorafgaand, tijdens en na afloop van de viering een gevarieerd repertoire ten gehore brengen met muziek van Ruud Luttikhuizen en Ruud Kleiss. Wees dus op tijd!

Op pad

Vanwege het 40-jarig jubileum gaan we met ons koor en dirigent Ruud een weekend op pad. Op 9 en 10 september verblijven we op een locatie in Otterloo op de Hoge Veluwe. Samen fietsen, bezoek aan Kröller-Müller museum, op pad met een boswachter, BBQ, zwemmen, tijd om bij te kletsen en zingen staan op het programma. We hebben er zin in!

Draagt u ook bij?

De organisatie van dit Jubileum-weekend in Otterloo brengt uiteraard kosten met zich mee. Con Brio neemt zelf een groot deel van de kosten voor haar rekening. Het bestuur van de Mattheus kerkgemeenschap heeft inmiddels ook een bijdrage heeft geleverd om onze begroting rond te krijgen. En mocht u Con Brio een warm hart toe dragen dan waarderen wij een extraatje, in de vorm van uw individuele bijdrage, uiteraard zeer. Gebruik in dat geval de rekening van de Mattheus Kerkgemeenschap Zaanstreek onder vermelding van “Con Brio 40 jaar”.

Zet in uw agenda

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag: De jubileumviering van 40 jaar Con Brio. DIE MAG U NIET MISSEN!

Namens de Jubileumcommissie Geestdrift, Annemarie, Mirjam, Leny en John. Deze tekst is mede tot stand gekomen door een aanvulling van Hans Wickenhagen