Gemiste kans

Afgelopen week vernam ik dat Paus Franciscus de verklaring “God kent geen zonde” heeft ondertekend. Deze is opgesteld door de Congregatie van de Geloofsleer van de R.K. kerk en verbiedt de inzegening van homoseksuele relaties. Zo’n huwelijk is kennelijk intrinsiek ongeordend. Een sterk contrast met de eerdere uitspraken en de beeldvorming die deze paus bij mij op roept. Want eerder zei hij dat “Zij ook kinderen van God zijn en om die reden mogen zij niet worden uitgesloten”. En zijn vooruitstrevende, barmhartige houding en zijn toenadering tot andere geloven maakt hem eerder tot Verbinder dan tot Verdeler.

Voor mij zijn homoseksuelen uiteraard ook kinderen van God en hebben zij dus evenveel recht op ontplooiing en geluk als hetero’s. Daar hoort een mogelijkheid tot huwelijk voor hen dus ook bij, geen uitsluiting. Dus wel intrinsiek! Een ander gevolg van deze uitspraak is mijns inziens dat de homohaat, de discriminatie van homoseksuelen die nog steeds leeft onder bepaalde mensen, wordt bevestigd, zelfs wordt aangewakkerd met alle gevolgen van dien. Zo heeft de regering in Polen in een persbericht al begrip getoond voor deze uitsluiting…

John van der Sluijs