Jaarrekening 2018 Mattheuskerk

De Stichting Kerkgemeenschap Mattheuskerk Zaanstreek heeft ANBI-status. Daarom publiceren wij de bijbehorende verplichte informatie op onze website. Op deze pagina vindt u deze informatie, of verwijzingen naar die informatie elders op onze website. Ons RSIN-nummer is 8563.04.906

Wettelijk kader

Het financieel verslag  is opgesteld conform de wettelijke vereisten voor Jaarverslagen van stichtingen. De Stichting Kerkgemeenschap Mattheuskerk Zaanstreek is geen stichting die een onderneming in stand houdt waardoor haar commerciële activiteit in het handelsregister moet worden ingeschreven. De stichting  valt derhalve onder de ‘eenvoudige regelgeving’. Binnen de ‘eenvoudige regelgeving’ is naast het  Jaarverslag een balans, een resultatenrekening en een toelichting op bedoelde balans en resultatenrekening opgesteld. De jaarrekening is binnen de ‘eenvoudige regelgeving’ gecontroleerd door een financiële commissie (kascontrolecommissie).

 

Profiel van de Stichting

Algemene identificatiegegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon:  Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek

Adres: Postadres: Badhuisstraat 2, 1531 CA Wormer

Bezoekadres: Papenpad 13, 1506 GR Zaandam

Nummer Kamer van Koophandel: 65888634

E-mailadres: info@mattheuskerk.nl

Website: www.mattheuskerk.nl

 

Structuur van de Stichting

Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek is een stichting die in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als een religieuze organisatie welke is gericht op het realiseren van kerkelijke liturgische erediensten waaronder ook huwelijken en uitvaarten, vormings- en oecumenische bijeenkomsten, pastorale en diaconale activiteiten.

Klik hier Financieel verslag Mattheus ANBI 2018 om het financieel jaarverslag van de Stichting Kerkgenootschap Mattheus Zaanstreek en het Mattheus Caritasfonds te downloaden. (PDF-bestand).