Mattheus Caritas in het Nieuws

Het Mattheus Caritas Fonds heeft afgelopen week twee aanvragen gekregen voor hulp.

Kledingbank Zaanstad

De eerste aanvraag van de Kledingbank Zaanstad: als gevolg van Covid-19 groeit de vraag naar hulp, met name het aantal spoedaanvragen stromen binnen. Om de vraag aan te kunnen is er behoefte aan een groter pand. De Kledingbank verzocht om een bijdragen aan stellingen en winkelrekken voor het nieuwe pand. Vorig jaar hebben wij met onze sokken/ondergoed actie kunnen zien hoe nodig deze hulp is. Wij hebben besloten een gift over te maken van € 500,=. Op de vraag of zij behoefte hebben aan specifieke producten is nog niet geantwoord. Wij houden u op de hoogte.

SSPZ

Daarnaast kregen we een aanvraag om een bijdrage te doen aan de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek het SSPZ. Dit om bij te dragen aan de kosten voor naturalisatie van een Zaans/Syrisch gezin. Het gezin bestaat uit twee hoogopgeleide ouders en twee jonge kinderen. Zij leven van een uitkering omdat werk vinden een probleem is. Zij zetten zich als vrijwilligers in voor de stichting SSPZ, vluchtelingenorganisatie en de taalschool. De kosten voor een naturalisatie, € 962,=, dienen direct op het gemeentehuis afgerekend te worden en er geen bijzondere bijstand mogelijk. Vanuit SSPZ werd aan alle deelnemende organisaties een bijdrage van € 150,= gevraagd. Dit bedrag wordt in een speciale pot voor noodhulp aan vluchtelingen en statushouders gestort.

Prachtig dat vanuit het Mattheus Caritas Fonds en dus u allemaal, op deze manier mensen kunnen helpen die het hard nodig hebben. Dank voor uw bijdragen.

Doneer aan het Mattheus Caritas Fonds

Het Mattheus Caritas Fonds beheert het geld dat door de Dienen-groep wordt opgebracht. Doel van het fonds is om mensen die directe hulp nodig hebben te helpen zowel in binnen– als buitenland.

Mattheuskerk Caritas Fonds. Het rekeningnummer is NL 42 RABO 0315 1748 03