Soep van Verbinding – Actie is gestart

Afgelopen weekend werd het startschot gegeven voor de actie van het Leger des Heils. Het doel is om geld in te zamelen voor voedselpakketten voor dak- en thuislozen die zij op donderdag op de Sint Cathrijnestraat ophalen. De actie is in samenwerking met het Mattheus Caritas Fonds.

Stand van de actie

Tot op heden is er al een bedrag van €  760,-, opgehaald. Wilt u ook meedoen? Maak dan vandaag nog uw bijdrage over op NL 42 RABO 0315 1748 03 t.n.v. Mattheus Caritas Fonds o.v.v. gift Leger des Heils. Uw donatie wordt door Mattheus Caritas verdubbeld.