Verslag bijeenkomst “Zaanstad zijn we samen”

Als eerste dank voor jullie aanwezigheid.

Onderwerpen wereldcafé:

 • Huiselijk geweld
 • Taalbeleid
 • Politie en veiligheid
 • Vraagteken met vrije ruimte om zelf met aan- en opmerkingen te komen.

Ondanks de Corona problematiek waren we toch bijna met 40 mensen van verschillende organisaties, gemeente en politie. Vanuit bestuur was wethouder Noordzij aanwezig. Helaas moest de burgemeester ergens anders zijn i.v.m. het eerder genoemde Corona virus en een plan van aanpak vanuit de gemeenten.

Het bereiken van de achterban is via het bestuur gegaan. Via de bestuursvergadering of informeel. Dit is een mooie manier om de avond te delen. Toch ben ik benieuwd of dit nog beter kan, zodat bijvoorbeeld de achterban de mogelijkheid heeft tot inbreng voor onze overleggen. Het werkt dan 2 kanten op.

We hebben het kort gehad over daadkracht en bereiken van de achterban. Door het koppelen van vragen aan de juiste beleidsmedewerkers is het de bedoeling dat er direct invloed is op beleid. De beleidsmedewerkers waren blij met de opzet van deze vergadering en met de input die ze hebben opgehaald. Belangrijk is wel dat er een terugkoppeling is na een bepaalde periode. Organisaties kunnen ook inbrengen, zodat hun vragen bij de juiste gemeente functionarissen terecht komen. Zo is er de wens na de afgelopen 2 bijeenkomsten om een multicultureel/sport evenement te organiseren. Hiervoor zal ik de verbinding zoeken met het sportbedrijf, beleidsmedewerker sport en een aantal mensen uit de verschillende organisaties die hebben aangegeven te willen mee denken.

Het volgende overleg zal in juni plaatsvinden. Na de vasten periode. Hieronder de opgehaalde op- en aanmerkingen aan de vrije tafel. Ik zal bij de volgende bijeenkomst aangeven wat er mee gedaan is.

We hebben de avond afgesloten met een kunstwerk van een kunstenares uit eigen streek. Een cirkel van elementen in de regenboog kleuren visualiseert het begrip Ubuntu. Kunstenares Margriet van Engelen maakte hiermee de vertaalslag naar gelijkwaardigheid en het belang van verzoening. Het is goed om kunst in te zetten als middel voor verbinding, zeker ook voor het bereiken van verschillende doelgroepen. Het zet aan tot voeren van gesprekken.

Vrije tafel:

 • Projecten voor eenzamen
 • Multiculturele evenementen
 • Sport evenementen
 • Hoe om te gaan met populisme
 • Wat kunnen we doen om nieuwkomers toekomst  te bieden
 • Meer elkaar op locatie bezoeken
 • Stichting samenbind.. organisaties—-iedereen
 • Samenloop voor hoop
 • Veel meer doen voor de jeugd
 • Meer wijk initiatieven
 • Voorlichting over social media
 • Multicultureel uitvaart centrum
 • Burgers niet benaderden als doelgroep, maar als partners
 • Klein houden in wijken, lagerhuisdebat is top
 • Bereikbare stad
 • Gezamenlijk open festival
 • Sociaal wijkteam sluit onvoldoende aan / Investeren in sterke bewoners