Zincafé Kogerkerk 23 februari 2018 – met burgemeester Jan Hamming

Op 23 februari a.s. spreekt burgemeester Jan Hamming in het Zincafé Kogerkerk onder het motto “Mee Doen in Zaanstad” over ‘participatiesamenleving en tweedeling in de maatschappij’. Sinds enkele jaren propageert de regering een ‘participatiesamenleving’, die in de plaats zou moeten van komen van de verzorgingsstaat. ‘Participatiesamenleving’ wordt wel omschreven als een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving en waarbij de overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt.  Actieve burgers moeten de participatiesamenleving vorm geven. Van hen wordt verwacht dat zij naast hun werk en gezinsleven meer dan voorheen mantelzorg verlenen en vrijwilligerswerk verrichten. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het tot stand komen van de participatiesamenleving. Tegelijkertijd blijkt steeds meer dat niet iedereen ‘het redt’ in de huidige participatiesamenleving. De tegenstelling tussen hoger- en lager- opgeleiden groeit. De voorbereidingsgroep is bijzonder blij dat de burgemeester bereid is hierover met ons van gedachten te komen wisselen.

Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans forum voor opinie en debat voor vraagstukken op het terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar te praten.

Plaats: Kogerkerk, Kerstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan (hoek Raadhuisstraat – Verzetstraat). Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis, collecte ter bestrijding van de onkosten na afloop.