Paasvierhuis – het boekje

Vierhuis 12 april 2020
Voorgangers Jos van Steen en Jos Emons
mede voorbereid door Anita Klinkhamer

Lied Voor het licht t Oosterhuis m.Löwenthal

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven:
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam
Ik zal er zijn.

Jos v Steen: Verhaal:

Wat is er in alle vroegte gebeurd?
Acclamatie Blijf niet staren. – t. Oosterhuis m.Huijbers|
Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?

JE: Paasontbijt

Jan van Opbergen, vrij naar Lucas 5 en Johannes 21.

Ik ga vissen, zei Petrus. En de anderen voeren met hem mee, het meer van Gennesaret op,- om iets om handen te hebben, om hun verdriet te verdrinken, om de oude draad van vóór die eerste ontmoeting met rabbi Jezus weer op te nemen. En terwijl ze hun netten uitwierpen, haalden ze hun gestorven illusies op: Weet je nog, die nacht op dit meer, dat we niets gevangen hadden? En dat hij toen zei: Werp je netten nóg eens uit. En dat we toen zóveel vingen dat de netten ervan scheurden? En dat hij toen zei: Kom en volg mij, want voortaan zul je ménsen vangen….? En terwijl ze zo rondzwalkten, de hele nacht en wéér niets vingen, stond hij daar, aan het strand en in het morgenlicht: de vermoorde rabbi. Ze durfden hem nog niet herkennen, maar hij riep van verre: Werp die netten nóg eens uit. Toen ze deden wat hij zei en met z’n allen de vangst niet omhoog gehesen kregen, riep Petrus: Hij ís het. Het is de Heer. Onmiddellijk sprong hij uit de boot en waadde naar het strand, de anderen met de boot en volle vangst achter zich aan. En toen ze aan wal kwamen, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd met brood en vis erop. En Jezus nodigde hen uit: Kom ontbijten. En hij nam het brood en gaf het hun en zo deed hij ook met de vis. En terwijl ze nog twijfelden of hij het nu werkelijk was of niet, wisten ze één ding zeker: zijn verhaal gaat door! En ze namen de draad weer op, de draad van zijn leven: Kom en volg mij, want voortaan zul je ménsen vangen…

Lied: Laat je raken – t: Christel Bakker, m: Ruud Luttikhuizen

Refrein:          Wanneer je kijkt, zie je nog niet. Wanneer je ziet, word je geraakt. Kwetsbaar ben je, laat je raken, laat je raken, laat je zien.

Jos v Steen: Overweging

Muzikaal intermezzo

Ik geloof – m: Heiko Oosterbeek

Samen:
Ik geloof in God, de God van leven, de God van liefde, ver aan mij voorafgaand maar ook in mij aanwezig. Soms noem ik Hem Schepper, maar het liefste noem ik Haar Geest.

Ik geloof in mensen gedreven door die Geest, die mij vóórleven, wat of liefde vermag. Daarom geloof ik in Jezus die was zoals ik zou willen zijn.
Ik geloof in mensen die zich oefenen in recht doen, en vrede stichten in breken en delen.
Ik geloof in ’t goede dat wij nu eens verbergen, dan weer laten zien.

Ik geloof dat ’t goede het kwaad zal overleven, dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood, maar aan de hoop en aan het leven en aan de liefde.

Jos Emons:Tafel klaarmaken en collecte

Tafelgebed:
JS: Eeuwige Levende, U die het licht hebt geroepen, de aarde gegrondvest, U die de mens geboetseerd hebt, de eeuwigheid hebt neergelegd in ons hart, U die naar ons zoekt in den vreemde, U die ons hebt gevonden, gezien, verheerlijkt, U die in Jezus uw dienstknecht onvergankelijk leven hebt geschonken aan alle mensen.

JE: Wij danken U voor Jezus die onvergetelijke mens die is: de levende, begin en einde, eerste uit de doden, licht van de wereld, Uw zoon en minste van de mensen. Die op de avond voor zijn  lijden en dood, brood genomen en gebroken heeft en uitgedeeld van hand tot hand als teken van zijn liefde: Neem en eet, dit ben ik voor jullie.

JS: Zo nam hij ook de beker en zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor de mensen wordt vergoten. Blijf dit doen om mij te gedenken. Wij bidden om de levenskracht en de gezindheid van Jezus; Dat wij op hem mogen lijken en zijn lichaam mogen zijn in deze wereld, licht van licht , een nieuw begin van liefde. Dit vragen wij U in zijn naam die ons heeft geleerd te bidden: Onze Vader…..

JE: Vrede wensen

JS: Breken en delen

Lied:Nieuw lichtt: Christel Bakker, m: Alan Parson

Er zijn dagen van vreugde en dagen van pijn; zal er ooit hier een paradijs komen.
In het blijvende heden zijn we altijd op weg, om te streven naar wat wij steeds dromen.

Refrein:
En de sterren daarboven die stralen maar door en hun licht dat verdrijft duisternis;
tot een stralende dag die beschenen door licht ons laat zien wat vertrouwen en hoop is.
Want een stralende dag die beschenen door licht laat ons zien wat vertrouwen en hoop is. Zoals bomen die tonen dat kracht nodig is voor het groeien en steeds weer ontluiken;
als een nieuwe zomer die vol is van bloei gaan wij trachten die kracht te gebruiken.

Refrein: Nee, het duister zal nooit overheersender zijn dan de lichtbron van eeuwige vrede.
Als wij levenslang daarvoor op weg moeten zijn is het leven toch niet zonder reden?

JE: Voorbeden en aandachtsboek

Nu we Pasen vieren, ieder voor zich…
Wees aanwezig…..   God voor ons allen
Met name voor alle mensen die wij missen (aandachtsboek)
Wij bidden voor
allen die het benauwd hebben….
Die bang zijn….
Voor alle werkers
De handen uit de mouwen,
Maskers voor en schorten,
Overuren maken
Goddank dat ze er zijn!
Goddank voor de lente
Voor dit Paasfeest van opstanding… God weet hoe
met hoop op betere tijden
Amen

Acclamatie:Wie dan welt. Marcel Zagers, m. Johan Siemensma
Jij die onze gedachten raadt, ons bidden woordeloos verstaat, als Jij ons niet hoort, wie dan wel?

Samen: Zegenbede – M: R.Luttikhuizen
Zegenen wij elkaar bij alles wat ons te doen staat, alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt.
Zegenen wij elkaar in dit leven dat wij delen, zo kwetsbaar als het is.                                 
Goede God, zegen ons in de naam van de Vader de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Slotlied: Alleluja, gezegend is uw naam.
U noemen wij de Heer en U alleen,
met al wat hemelhoog en op de aarde leeft,
met al wat groeit en bloeit,
en zomaar vruchten geeft.
Gij, God van machten,
van donker en van licht,
uit alles spreekt uw naam en uw gezicht

Refrein: Alleluja, gezegend is uw naam, 
gezegend overal in ons bestaan.
U noemen wij de Heer en U alleen,
met al wat kruipt en vliegt en eigen voeten heeft,
met al wat zingt en klinkt, en zelf te leven geeft.
Gij, God van machten, van tijd en levensduur,
uit alles spreekt uw naam, uw Geest en vuur.

Refrein:
Alleluja, gezegend is uw naam,  
gezegend overal in ons bestaan.
U noemen wij de Heer en U alleen,
met zoveel hart en ziel, waar ieder mens naar heet,
met zoveel hoop en dood,
met zoveel lief en leed.
Gij, God van machten
van mens op mens gehoord
uit alles spreekt uw naam, uw eigen woord.

Refrein:
Alleluja, gezegend is uw naam,
              gezegend overal in ons bestaan.